Disse anløpene håper de å få gjennomført før båt og ferje settes i ro