Innbrudd i fritidsbolig: - En person ble sett på stedet

foto