Fv. 714 mellom Fillan og Sandstad fikk ny asfalt tidligere i høst. Nå kommer asfaltmaskinene tilbake