– Både norsk og ukrainsk skole har sine styrker og svakheter