Anton Fjeldvær i Hitramat og Helge Myrseth to av hovedinnlederne i den årlige krabbe- og skalldyrkonferansen som arrangeres av Norges Råfisklag og Fiskarlaget Midt-Norge. Konferansen åpner i Trondheim i dag (14. januar).

I likhet med i andre næringer, opplever også skalldyrnæringa at den innenlandske omsetninga er sterkt voksende. Dette vil på konferansen bli belyst ved innlegg av Roar Bergseng fra Fiskecentralen og Anton Fjeldvær fra Hitramat. Mens Helge Myrseth fra Seashell, Norges største mottaker av kamskjell, vil orientere forsamlinga om omsetning og marked for kamskjell og sjøkreps.

Skalldyr-konferansen er ventet å samle rundt 70 deltakere. Dette er en blanding av fiskere, produsenter, leverandørindustri, forskere og byråkrater.

Kraftig vekst i skalldyr-eksporten

Norges Sjømatråds ferske tall for 2014 viser at skalldyreksporten fra Norge utgjorde en verdi på 1 milliard kroner, en økning på hele 23 prosent i forhold til 2013.

- Flere nye og spennende markeder er i ferd med å åpne seg. Blant annet ble det i fjor eksportert 562 tonn levende kongekrabbe til Sør-Korea, opplyser arrangøren i en pressemelding.

Selv om konferansen er innom flere typer skalldyr, har taskekrabben tradisjonelt spilt hovedrollen ved konferansen. Også denne gang blir det en gjennomgang av fjorårets sesong med innlegg fra salgslag, fiskere, produsenter, eksportører og Norges Sjømatråd.

Utvikling for taskekrabben

Havforskningsinstituttet vil ta for seg bestandsutviklingen for taskekrabben, mens Fiskernes Agnforsyning vil orientere om agnsituasjonen som er en avgjørende faktor for å drive et effektivt fiske. Møreforsking vil legge fram resultatene av et krabbeprosjekt som er gjennomført.

- Mange har uttrykt bekymring for konsekvensene for skalldyrfaunaen ved kjemisk avlusing av oppdrettslaks. For å belyse dette temaet vil Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag, Renee Bechmann, IRIS og Ketil Rykhus fra FHL holde hver sin innledning før forsamlingen slipper til med spørsmål og kommentarer, opplyser arrangøren.

Helge Myrseth i Seashell