Beboerne i Åkervikhaugan boligfelt på Dyrvik fortviler over trafikken gjennom boligfeltet. I 2014 ble det satt opp skilt med teksten "Kjør sakte - barn leker", men dette har ikke hatt ønsket virkning. De viser til at en del kjøretøy kjører for fort gjennom boligfeltet.

" I dag bor det ni barn under skolepliktig alder i boligfeltet, i løpet av sommeren vil antallet øke til 15. Slik situasjonen er i dag utgjør trafikk som holder for stor fart, en uakseptabel høy sikkerhetsrisiko for barn som leker", skriver beboerne i et brev til Frøya kommune.

De ber om at det kommer på plass fartshumper eller annen form for sjikane så snart som mulig.