Tidligere i dag forventet Hitra-ordfører og leder i Nettverk for fjord- og kystkommuner, Ole Haugen at regjeringen ville innføre arealavgift, når de la frem revidert nasjonalbudsjett. En arealavgift basert på antall laks ville kunnet gi Hitra og Frøya rundt fem millioner kroner hver i årlige inntekter.

Kommunene har i dag mulighet til å kreve eiendomsskatt for sjøanlegg, men det gir ikke mange kronene i kommunekassa, og har derfor foreslått en avgift på laksen i anleggene.

Nå er budsjettet offentliggjort, og regjeringen skriver at de etter en samlet vurdering ikke vil fremme forslag om arealavgift for havbruk.

I vurderingen skriver de at skattlegging av verdien av produktene(laks) vil bryte fundamentalt med prinsippet om eiendomsskatt som en skatt på fast eiendom, som vil være en forskjellsbehandling sammenliknet med andre næringer. De er også redd for at en slik skatt kan overføres til andre næringer.

Inntekter fra nye konsesjoner

Regjeringen satser heller på at kommunen skal få økte inntekter gjennom nye konsesjonsrunder, der nye konsesjoner vil bli solgt på auksjon, og at kommunene vil få store deler av dette vederlaget.

- Regjeringens politikk vil gi kommunene økte inntekter fra nye konsesjonsrunder. Når kommunene får en andel av konsesjonsinntektene, gir det klare insentiver til å legge til rette for nye lokaliteter for havbruksvirksomhet. Valget av auksjon som hovedtildelingsform gir erfaringsmessig høyere vederlag for tillatelsen enn tildeling ved fastpris, skriver regjeringen.