Rådmann Ole Henrik Fjørstad la i formannskapet i dag (tirsdag) fram regnskapstallene for Frøya kommune pr. tredje kvartal. Det ble en hyggelig melding til politikerne.

Ved utgangen av tredje kvartal var driftsinntektene over 20 millioner kroner  høyere enn budsjettert. Mesteparten av dette beløpet skyldes langt høyere skatteinngang enn forventet, men også driftsinntektene til kommunen har vært høyere enn ventet så langt i år.

Pr. 3. kvartal har Frøya kommune et regnskapsmessig overskudd på 14,9 millioner kroner, mot budsjettert overskudd på 3,2 millioner.

Rådmann Ole Henrik Fjørstad er svært godt fornøyd med tallene.

- Vi har god god kontroll på økonomien, og har grunn til å være stolt, mener rådmannen som poengterer at det er høy aktivitet i næringslivet som fører til den gode skatteinngangen.