Kommunestyret har gitt ordfører Berit Flåmo i oppdrag å sette i gang rekrutteringen.

- Jeg synes det haster å få tak i en ny rådmann og det er viktig å komme i gang. Formannskapet vil i første omgang sette i gang en diskusjon om vi skal bruke et rekrutteringsbyrå slik vi gjorde sist, eller om vi skal bruke andre måter å finne en rådmann på, sier Flåmo.

Hun mener Frøya er en spennende kommune å drive for en rådmann.

- En rådmann på Frøya vil få en spennende jobb, i en kommune med høy grad av næringsaktivitet og arbeidsinnvandring. Det gir utfordringer som det offentlige må håndtere. Det gjelder blant annet styring av økonomi, tilrettelegging for, og rekruttering av arbeidsfolk med rett kompetanse på alle nivå, mener Flåmo.