Den nå 36 år gamle mannen, var fører av en båtsom i høy fart kolliderte med i fyrlykt ved Melandsjø 3. April 2011. Faren tilføreren døde i ulykken.

Nå er mannen i Frostating lagmanssrett funnetskyldig i uaktsomt drap og dømt til fengsel i ti måneder. Fem måneder avstraffen er gjort betinget. Rettens mindretall stemte for ubetinget fengsel ini måneder, i følge Adresseavisen.

36-åringen ble først frifunnet i Fosen tingrett for uaktsomt drap, men dømt for overtredelse av fritids ogsmåbåtlovense bestemmelser om aktsomhet og dømt til fengsel i 15 dager.Påtalemyndigheten anket avgjørelsen.

Drakk øl og brennevin

Da båtturen startet vartiltalte, hans bror og faren ombord. De skulle kjøre fra Vinjeøra til Kvenvær,og alle hadde med seg øl og brennevin. Alle tre ble betydelig beruset. PåForsnes på Hitra tok de ombord en venninne av faren.

Meningen var å dra tiVeidholmen på Smøla for å spise, men de fant ikke kursen og dro i stedet tilHitra. Turen ble regisrert i GPS/kartplotter. Den registrerte hvor de kjørte,klokkeslett og hastighet, og er fremlagt for lagmannsretten.

Etter å ha manøvrert endel i området nordøst for Smøla, svingte båten østover inn Frøyfjorden.Deretter inn Dolmsundet ved Hitra, men ingen visste hvor de befant seg. Det varhelt mørkt, skiftende vindstyrke og yr. I Dolmsundet kjørte båten på ei fyrlykti som står på Rognesflua. Båten holdt en fart på 34 knop og kollisjonen var såkraftig at faren ble kastet over bord. Han ble noen timer senere funnetomkommet av redningshelikopter. Sønnen som befant seg i kabinen, ble påførtbrudd i bekkenet. Tiltalte som førte båten fikk kutt i ansiktet, mens kvinnenslapp fysisk uskadet unna. Det var hun som ringte og varslet politiet.

Høy promille

Blodprøve tatt avtiltalte knappe fem timer etterpå viste en promille på 1,72. Den lavestealkoholkonsentrasjonen i blodet på ulykkestidspunktet må i følge retten ha vært1,89.

Det har vært hevdet atfar og sønn skiftet på å føre båten. Imidlertid legger retten avgjørende vektpå kvinnens forklaring om at det var tiltalte som førte båten da denkolliderte.