Helge Gåsø har kjøpt Ørnli båtbyggeri og mekanisk verksted, gjennom sine to selskaper Gåsø næringsutvikling og Surnadal sjøservice. Familiebedriften Ørnli AS eies av søsknene Alfred Jensen og Astrid Madsvåg med 34 prosent hver, og Oddmund Madsvåg og Kitty Mogstad med 16 prosent hver. Bedriften har 13 ansatte og bygger og driver service av fartøy til fiskeri- og oppdrettsnæringen.

- Sikrer drift og arbeidsplasser

Daglig leder Alfred Jensen skal fortsette i bedriften så lenge helsa holder.

- Det er rent helsemessige grunner til at vi selger til nye eiere. I første rekke er det fordi jeg har lungeemfysem og kols, og at min søster som jobber som kontorsjef snart går av med pensjon. Vi har ingen naturlige arvtakere, så det at Helge går inn på eiersiden er mest for å sikre fremtidig drift og arbeidsplasser. Da får bedriften kanskje også mer ryggrad til å utvikle seg og utvide arbeidsstokken. Jeg tror absolutt de vil bli gode eiere, sier Jensen, som skal fortsette som daglig leder.

- Jeg skal fortsatt jobbe som daglig leder så lenge jeg er i helsemessig stand til det. Det med eierskifte er mest i tilfelle det skulle skje noe med meg. Nå har vi eiere som kan ta grep om det skulle skje, sier Jensen.

- Mulighet for å utvikle videre

Helge Gåsø tar over 1.august.

- Grunnen til at vi har kjøpt Ørnli slip er todelt. Det ene er at vi driver en virksomhet med mange små båter, som trenger en servicestasjon. Det andre er at Ørnli slip bygger anerkjente båter for oppdrettsbransjen, som det kan være en mulighet å utvikle videre. Vi har ingen planer om å redusere driften i alle fall, sier Helge Gåsø.

Gåsø eier Gåsø næringsutvikling, som igjen eier Frøya Sjøtransport og 63 prosent av Surnadal Sjøservice. De to selskapene driver henholdsvis fire brønnbåter og to servicebåter for oppdrettsnæringen.

Alfred Jensen og Astrid Madsvåg