Egil Hestnes (H)har oversendtet spørsmål om helsebussen til samferdselskomiteens første møte som holdesonsdag 5.juni.

- Jegønsker at komiteen i første møte får en redegjørelse omkring spørsmålet om detfortsatt vil bli et tilbud i form av helsebuss/helseekspress mellom Frøya ogTrondheim.

- Dagens tilbudfungerer svært tilfredsstillende og gir god trygghet særlig for eldre og andresom kan ha behov for ekstra service og hjelp under reisen, forteller dentidligere Hitra-ordføreren.

På bakgrunn av detsterke engasjementet fra eldrerådene og formannskapene i Hitra og Frøya, menerhan fylkeskommunen bør kunne bidra til at et godt og trygt skysstilbud forpasienter blir videreført også på strekningen Frøya – Trondheim.

– Dette kan vigjenneomføre ved bruk av "ekstrasjåfør" som et minimum på en dagligbuss morgen og ettermiddag, sier Egil Hestnes.