Til tross for stor mangel på fosterhjem, blir Tom André Karlstad (30) og Oddgeir Aasland Karlstad (28) avvist som fosterforeldre på grunn av sin seksuelle legning.

Myndighetene har godkjent ekteparet som fosterforeldre. Men problemene oppstår når de skal koples mot et barn og dets foreldre.

TV 2 fortalte tirsdag kveld historien om ekteparet, som har blitt kontaktet angående fire potensielle fosterbarn. Men på grunn av hensyn til de biologiske foreldrene, har ikke dette blitt noe av.

– Vi har sagt ja hver gang, men etter noen timer ringer de tilbake med beskjed fra den kommunen hvor barnet kommer fra, om at vi ikke er et «tradisjonelt hjem». Derfor ønsker de ikke oss som fosterhjem, sier Tom André til TV 2.

Man legger så mye følelser og forhåpninger i det

Tom André er fra Fjellværøya og jobber i ambulansetjenesten på Frøya. Oddgeir er servitør og barnehageassistent, og er fra Malm, der ekteparet nå bor. Men snart håper de å være på plass på Frøya.

- Vi er i prosessen med å selge på Malm og bosette oss på Frøya, forteller fjellværøyingen.

Helt siden de giftet seg høsten 2009, har paret snakket om å ta til seg et fosterbarn. Problemene de har møtt på, gjør at de ikke vet om de lenger orker å stå på for saken.

– Nedturen blir større og større for hver gang vi får et nei. Vi går og gleder oss, og det blir veldig tungt til slutt. Man legger så mye følelser og forhåpninger i det, sier Oddgeir til TV2.

Brev til likestillingsministeren

Unni Ystad er avdelingsdirektør for inntak og fosterhjemsrekruttering i Bufetat Midt-Norge. Hun forteller til TV2 at de biologiske foreldrene ikke ønsker å plassere barna sine hos homofile, og at dette er noe Bufetat velger å ta hensyn til for å unngå framtidige konflikter. Paret har skrevet brev til likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen, fordi de føler seg diskriminert av en offentlig instans.

– Det bør jo være omsorgsevnene som er avgjørende for om vi skal tildeles et fosterbarn, og ikke seksuell legning, sier Tom André.