Nærbutikken Melandsjø AS ber om inntil 200.000 kroner fra Næringsfondet i Hitra kommune for dekning av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom og lokaler, brukt butikkinventar og utstyr for fortsatt drift av nærbutikken på Melandsjø

Men da formannskapet nylig skulle vurdere søknaden, ble man enige om å utsette saken til man kan få inn varamedlemmer som der det ikke kan stilles tvil om hablitieten.

Per Ervik (PP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han har en svigersønn som driver dagligvare i kjeden Rema 1000. Trygve Sivertsen (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han selv driver dagligvare i kjeden Bunnpris, og ordfører Ole L. Haugen (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er medeier i Hjorten kjøpesenter som har leieforhold med dagligvarekjeden Rimi.

Med bakgrunn i habilitetsspørsmålene ble det enighet om å utsette saken.