Nataliya Dovgoborets har endelig fått midlertidig oppholdstillatelse fra UDI(Utlendingsdirektoratet), noe som gir henne mulighet for å jobbe i Norge. Det har hun fått etter at hun tidligere fikk avslag, først på grunn av for lav lønn, og deretter på grunn av at arbeidsgiveren ikke hadde sendt inn et arbeidstilbudsskjema til UDI(se faktaboks). Det gjorde at hun måtte si opp sin faste stilling hos Bewi produkter AS på Frøya i fjor.

Mens klagen hennes ble behandlet i UNE(Utlendingsnemda), fikk Dovgoborets fast jobb som saksbehandler og GIS-konsulent i Hitra kommune.

Får kun jobbe hos bedriften hun ikke hadde lov til å jobbe

Da hun endelig fikk oppholdstillatelsen hun trenger for å kunne jobbe, fikk hun tilsendt et oppholdskort, som viser at hun har midlertidig oppholdstillatelse i to år. Men der står det at hun kun har lov til å jobbe hos Bewi produkter på Frøya, bedriften som hun i utgangspunktet altså ikke fikk lov til å jobbe hos på grunn av det nevnte arbeidstilbudsskjemaet, som aldri ble sendt inn på grunn av at Dovgoborets måtte si opp jobben.

Dovgoborets har vært utilgjengelig på grunn av at hun er på jobb, men hennes mann Oleksandr Ivaniuta håper dette ikke vil skape flere problemer for henne.

- Håper ikke det blir problemer

- Nataliya har fått bekreftelse fra UDI på at hun har lov til å jobbe hos Hitra kommune. Derfor visste ikke helt hva vi skulle tro da Nataliya fikk oppholdskort som bare gir henne lov til å bare jobbe hos Bewi. Hun fikk jo ikke lov til å jobbe der av UDI på grunn av at det ikke var levert et arbeidstilbudsskjema. Det var de veldig strenge på. Men nå får hun lov til å jobbe der likevel, uten at hun har levert arbeidstilbudsskjema. Og nå jobber hun ikke der lenger, men oppholdskortet sier at hun bare har lov til å jobbe der. Jeg lurer på hva UDI  egentlig driver med. Dette må være en feil som må være mulig å få rettet opp. Jeg håper det ikke vil bli flere problemer på grunn av dette, sier Ivaniuta.

Lokalavisa har ikke lykkes å komme i kontakt med rette vedkommende hos UDI for en kommentar.