Hitrakirkelige fellesråd har allerede gjort det mulig å melde seg på konfirmasjonvia nettsidene til den norske kirke. Nå kan dåpen også bestilles digitalt.

- Vi åpnerfor muligheten til å melde på til dåp elektronisk via hjemmesidene våre for oggjøre det enklere for alle. Her får de samtidig en oversikt over alle muligedatoer i den kirken de ønsker. Målet er at det skal være en oversikt for seksmåneder frem i tid på alle arrangementer som kan inneholde dåp. Dette gjør detogså mye enklere for oss og administrere. Når vi får inn alle opplysningerslik, så kan vi sende e-post og SMS fra vårt system til både mor og far. Noesom også er viktig, er at du ikke trenger og legge inn alle opplysninger med engang. Du kan for eksempel legge inn opplysninger om barn, deg selv og datoførste gangen. Senere kan du gå inn og åpne registreringen for blant annet åetterregistrere faddere, sier kirkeverge Knut Freidar Reksen.