Fjørstad blir trolig ny rådmann i annen trønderkommune