Etter en anleggsperiode på to år, kunne endelig kystflyplassen på Frøya åpnes 10. mai 1986.

Men det tok tid å realisere planene. I desember 1980 ble det dannet et aksjeselskap - Trøndelag Kystflyplass - som påtok seg utbyggingsoppgaven. Samtidig oppsto også Frøya Flyklubb som en pådriver i arbeidet.

Perioden 1981-84 gikk med til innkjøp av grunn og godkjenning av reguleringsplaner m.v. Først sommeren 1984 kunne man stikke spaden i jorda, og to år senere var 800 meter flyplass ferdig.

De samlede kostnadene kom til slutt opp i ni millioner kroner.

17. mai på forskudd

Åpningsdagen 10.mai 1986 ble en stor festdag. Dette er noe av det lokalavisa HF skrev i reportasjen:

Det ble en festdag vi sent vil glemme da Frøya flyplass, eller som det offisielle navnet lyder - Trøndelag kystflyplass as - ble offisielt åpnet. Det ble rene 17. mai på forskudd, en dag da alt klaffet, fra vær og til ned til minste detalj i det omfattende programmet.

Det ble dagen da alle øyværinger følte seg som ett folk, og virkelig var stolte over å høre til her ute. Hvor mange som hadde funnet veien til flyplassen denne dagen er ikke godt å si, men at tallet lå på mange hundre er ikke å overdrive.

Og hvilken dag var det ikke de alle fìkk være med på!

Tidlig på dagen begynte småfly fra forskjellige flyklubber å ankomme den nye flyplassen. Senere kom det også fly fra gjestende flyselskaper. Blant disse gjorde nok Widerøes store Dash 7 det sterkeste inntrykket.

Tidligere olje- og energiminister Kåre Kristiansen ankom plassen i helikopter, i spissen for en rekke kjente offisielle personer. Og sammen med Einar Boneng sen., Sigbjørn Larsen og Hitraordfører Helge jegtvik erklærte Kristiansen flyplassen for åpnet. Og etter talene ble det mer fly, fallskjermhopping og mye moro.

Boneng og Larsen

Det er ikke mulig å  komme utenom snart 88 år gamle Einar Boneng sen. og Sigbjørn Larsen. Uten disse to sine ukuelig optimisme ville Frøya/Hitra-regionen idag ikke hatt denne flyplassen. Derfor var det også velfortjent hyldest disse to kunne motta på middagen etter åpningseremonien, fortalte Hitra-Frøya i mai 1986.