Petter J. Pettersen har lånt oss dette flotte bildet av elevene på framhaldsskolen i Nord-Frøya (Stølan skole). Fotoet er fra skoleåret 1959/60

Bakerste rekke: Iver Egil Edvardsen, Terje Reppe, Eilif Ervik, Arne Uttian, Arvid Larsen og Tor Reppe

Midterste rekke: Tormod Reppe, Tordis Sæther, sløydlærer Gunnar Hvattum, håndarbeidslærer Magnhild Esp, faglærer Reidar Hammer, Vigdis Johansen og Arne Jektvik.

Fremste rekke: Tordis Kalvø, Erna Wilhelmsen, Målfrid Eriksen, Elsa Stranden, Randi Rekkavik og Inger Sofie Reppe.