Statens Vegvesen forteller om god framdrift i anleggsarbeidet på Lakseveien.

Anleggsarbeidet i Snilldalen (mellom Krokstadøra og Våvatnet) tok til i mai 2015. Prosjektet i Snilldalen innebærer å bygge 3,1 kilometer ny vei, inkludert de to tunnelene Fossantunnelen (744 meter) og Snilldalstunnelen (490 meter).

Testing

Tunnelene var ferdig drevet i mars i år. De siste månedene har tunnelene blitt «innredet». Det vil si at entreprenøren har lagt rørledninger, drenert, utført vann- og frostsikring, bygd vegen og hengt opp lysarmaturer inne i tunnelen.

- I Snilldalstunnelen er asfalten kommet på og den vil snart få strøm. I Fossantunnelen gjenstår ennå en del arbeid før det kan legges asfalt. Begge tunnelene blir klar for testing mot Vegtrafikksentralen i løpet av januar, forteller byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

I sørenden av prosjektet pågår arbeidet med å bygge vegen fram mot Fossantunnelen.

1.juli

Utenfor tunnelene er delen i nordenden av prosjektet, nærmest Krokstadøra, bortimot ferdig. Her gjenstår kun å sette rekkverk og oppussing og rydding langs vegen.

I sørenden av prosjektet og biten mellom tunnelene pågår vegbygginga fortsatt for fullt.

- Det har vært god framdrift i anleggsarbeidet. Entreprenøren har frist på seg til å åpne nyvegen for trafikk 1. juli 2017. Vi håper å kunne åpne vegen noe tidligere, men et mer eksakt tidspunkt får vi komme tilbake til seinere, sier Karlsen.

I sørenden av prosjektet pågår arbeidet med å bygge vegen fram mot Fossantunnelen. Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen