Har ikke avgjort om arbeidsgiver har brutt koronaregler