Etter utallige møter med de involverte kommuner har 1.konsulent Erik Amdal i Statens vegvesen trukket konklusjonen om framtida for bomstasjonene i fastlandssambandet: Fullstendig automatiske bomstasjoner ved Sandstad og Ansnes, delvis bemannet bomstasjon ved Sandstad sammen med automatisk betaling, betaling i automatisk felt ved bruk av brikker, ingen betaling for passasjer. Dette er hovedinnholdet i forslaget til vedtak Amdal nå har sendt ordførerne. Hvis Vegdirektoratet skal godkjenne en endring av innkrevingssystemet, er det en forutsetning at Hitra, Frøya og Snillfjord kommunestyrer fatter likelydende vedtak.

TAKSTØKNING Når stasjonene blir automatisert, vil inntektene fra passasjerer og motorsykler falle bort. For at bomselskapet Hitra/Frøya Fastlandssamband fortsatt skal være i stand til betale sin andel av lånene på tunneler og bruer, må takstene før kjøretøy økes. Det siste regnestykket Amdal har satt opp, viser at prisene vil stige med maksimalt åtte prosent for kjøretøy. Statens vegvesen vil i samråd med kommunene, fastsette den endelige takstøkning når alle tall er kommet på plass. Ordførerne Jessen og Fredagsvik har overfor Amdal signalisert at de synes en slik takstøkning ikke virker avskrekkende. Det skulle dermed være god sjanse for at vegvesenets forslag til modernisering av bompengeinnkrevinga, får den nødvendige godkjenninga i kommunestyrene. Trafikken forbi bomstasjonene har vist en stadig stigende tendens. Vegvesenet har gått ut i fra en fortsatt økning på 1,8 prosent hvert år. Forutsatt at bilistene kjører minst like mye som før, og at veitraseen over Dolmøya blir bygd som planlagt, opplyser Amdal at Hitra/Frøya Fastlandssamband vil være nedbetalt i løpet av 2008.