To lakseanlegg på Nordmøre har fått påvist sykdommen, og nå er en tredje lokalitet, tilhørende Salmar på vestsiden av Hitra, under sterk mistanke. Pankreas-sykdommen (PD) er ikke farlig for mennesker, mens laks som får smittet, slutter å spise, og dør gjerne etter få uker. Sykdommen betyr store tap for oppdrettsnæringa. Næringa og myndighetene har derfor en felles strategi om å holde sykdommen, som er vanlig på Vestlandet, borte fra anlegg fra Nordmøre og nordover. Det betyr at all laksen i et anlegg slaktes eller destrueres, hvis sykdommen blir påvist.

Regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Knudtsen, forteller at man ennå ikke har sikre resultater for anlegget på Hitra. Han forklarer også at hvis det viser seg at mange anlegg i området har smitten, så er det ikke sagt at man vil foreta destruering. Det er tatt prøver fra naboanlegg som ennå ikke er ferdig-analysert.

- Hvis strategien med å slakte ned skal ha noen effekt, så må vi være sikre på at det ikke er en mengde anlegg som har fått smitten. Det er jo store økonomiske verdier på spill, sier Knudtsen.

Han forteller at det aktuelle anlegget på Hitra har laks som ennå ikke har en slik størrelse at den kan slaktes for salg. Derfor er det mest sannsynlig at fisken vil bli destruert. Hva som skal gjøres, vil bli bestemt når de siste prøvene er klare mot slutten av uka.

Sist PD ble påvist i øyregionen, var i april 2009. Da måtte et Salmar-anlegg på Hitra slakte ut all laksen.