Hamos har opsjon på tomta ved Sistranda, hvor de i dag har en midlertidig miljøstasjon. Etter at det politisk i Frøya kommune ble stilt spørsmål ved hvor heldig det var at miljøstasjonen havnet vegg i vegg med det nye næringsområdet, har Hamos hatt møter med kommunen. De har vært på befaring på kommunens industriområde på Nabeita, og gjort styrevedtak om at de er villig til å flytte.

- Det er ikke gjort noen avtale, og saken er ikke politisk behandlet, sier teknisk sjef Andreas Kvingedal i Frøya kommune.