Mandag 8. mai åpnet Fillan barnehage dørene til ”småbarnsbygget” etter omfattende renovering. Tre avdelinger for de minste barna har fått plass i det bygget som var den opprinnelige Fillan barnehage. Storbarnsavdelingen er plassert i eget bygg.

To likestilte bygg

Enhetsleder i Fillan barnehage Toril Fjeldvær svært fornøyd med hvordan småbarnsbygget fremstår i ny drakt.

- Det viktigste for oss er at vi ikke har et A-bygg og et B-bygg. Vi har fått to A-bygg som er likestilte, og har den samme høye kvaliteten når det kommer til lyd- og luftkvalitet.

I ny drakt etter 25 år

Det er 25 år siden Fillan barnehage ble bygget, og lite er blitt gjort på bygget etter det ble oppført.

- Personalet ved Fillan barnehage har hatt høy kvalitet hele veien. Nå holder byggningsmassen den samme høye standarden, sier Fjeldvær.

”Skogstjerna”, ”Hestehoven” og ”Blåklokka” er avdelingene på småbarnsavdelingen. Hver avdeling har 13 plasser hver.

På avdelingene ”Skogstjerna” og ”Blåklokka” var det barnehagetilvenning da lokalavisen var på besøk. Noen barn har måttet starte barnehagekarrieren ved andre barnehager i påvente av at Fillan barnehage ble ferdig renovert. Fillan grendehus er også benyttet som barnehagelokale i renoveringsperioden.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no