Under Hitra kommunestyres behandling av saken om 16-åringer skal få stemmerett, fremmet Ørjan Strømmen (Ap) forslag om utsettelse. Strømmen pekte på at i saker som direkte omhandler ungdom, så bør bør HUR (Hitra ungdomsråd) gis mulighet til å komme med innspill før saken behandles i kommunestyret.

Dette var et argument som hele forsamlinga støttet, og saken ble dermed utsatt til HUR har fått mulighet til å komme med sine innspill.

Den opprinnelige saken gjelder om Hitra kommunestyre skal søke Kommunaldepartementet om å få bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2015.