Sten Kristian Røvik som jobber som Kommunalsjef for økonomi, drift og forvaltning i Frøya kommune, har sagt opp sin stilling. Han har hatt jobben siden 2010 og vil ha sin siste arbeidsdag 31. august. Han sier selv at det ikke er en ny jobb som er årsaken til hvorfor han slutter.  - Jeg bekrefter at jeg har sagt opp min stilling I Frøya kommune men ønsker ut over det, ikke å kommentere dette enda, sier Røvik til frøya.no. Lokalavisa Hitra-Frøya har også prøvd å få tak i Røvik for å få en kommentar, men ikke lyktes å få tak i han.  Hans stilling vil bli utlyst så fort som mulig, forteller kommunen.