Atb startet i dag opp sine nye ruter i øyregionen, men dette løser kun få problemer for passasjerer rundt om i grendene, mener politiker Bjørg Bjørgvik (Frp). I følge Bjørgvik er det fortsatt kun et mangelfullt busstilbud som ikke kommuniserer med rutegående transport.

- Som kvenværing er det fortsatt ikke mulig å reise til og fra Trondheim uten å overnatte og dette føles som en hån mot oss i grendene, sier Bjørgvik.

- Jublet for tidlig

Den engasjerte politikeren har tidligere fulgt tett dialog med Atb og var lettet da hun for kort tid tilbake fikk signaler fra Atb om at lokalrutene snart var på plass.

- Det er bra at det nå har kommet noen busser på plass, men i den store sammenhengen hjelper dette lite. Derfor har jeg nå skrevet brev til Atb hvor jeg krever et konkret rutetilbud.

I brevet krever Bjørgvik et rutetilbud som også gjør det mulig å bo andre steder enn på Fillan. Hun ønsker busstransport til og fra hurtigbåt minst en gang i uka, fra hver grend.

- Det må gå an å lage et busstilbud som gjør det mulig å bo på bygda også. Slik det er i dag er det kun de som bor sentralt som dekkes av tilbudet, og det føles som en hån mot oss i grendene, sier hun.

- Bedre før

Den engasjerte Frp-politikeren forteller at det var en avtale mellom utførende transportør og drosje da Trønderbilene hadde busskjøringa i øyregionen. Dette synes Bjørgvik det også burde være mulig å få til nå.

- Mange kjører ikke bil lenger og mange har kanskje barn som skal hjem i helgene som heller ikke kjører bil. Så vanskelig kan det da virkelig ikke være, avslutter Bjørgvik som nå venter på svar fra Atb.

Krevende oppstart

Atb startet den 19. august opp rutebusstilbudet i øyregionen. Lokalavisa har siden den gang mottatt mange henvendelser fra øyværinger som synes tilbudet har vært mangelfult og noen steder ikke til stede i det hele tatt.

– Vi innrømmer at det har vært en krevende oppstart i regionen, og vi beklager overfor de som blitt rammet av dette, sa Grethe Opsal, markedssjef i Atb, til lokalavisa før helga.

Atb hadde på bakgrunn av mange henvendelser oppklarende møter med kommunene i begynnelsen av september og torsdag kom imidlertid meldingen fra selskapet om de første endringene.

- 2. januar kommer det nytt rutehefte med nytt og bedre lokalbusstilbud, men allerede 4. november blir det satt i drift noen nye ruter, melder Atb.

Disse er:

Buss 520 – Hestnes-Fillan med korrespondanse til 420. Kjøres onsdag.

Buss 521 – Fjellværøya – Fillan med korrespondanse til 420. Kjøres tirsdag og torsdag

Buss 523 – Forsnes-Fillan med korrespondanse til 420. Kjøres fredag.

Buss 524 – Titran-Siholmen med korrespondanse til 420 til Sandstad og 525 til Siholmen. Kjøres mandag og onsdag.

og Buss 525 – Norskag – Siholmen med korrespondanse til 524 fra Titran. Kjøres mandag og onsdag.

Nye endringer fra 2. januar

Ruteendringene som vil gjelde fra 2. januar vil være klare tidlig i desember, melder Atb. Endringene vil da være flere turer på de rutene som allerede går, i tillegg til to nye ruter;

rute 561 Kongensvoll – Sunde med turer i Snillfjord og

rute 522 Forsnes – Hestvika – Sandstad.