Nærmere halv ett natt til onsdag, litt over forhandlingsfristen, ble det enighet i meklingen mellom FHL og NNN. Dermed slipper fiskeindustrien streik. Fire Hitra-bedrifter sto i fare for å måtte redusere aktiviteten eller stenge driften, dersom partene ikke hadde kommet til enighet.

Hovedpunktene fra oppgjøret er :

  • Generelt tillegg til alle på kr 0,75 pr time.

  • Minstelønnssatsen heves til med kr 5,85 til kr 162,85 inkludert det generelle tillegget.

  • Fagbrevtillegget økes med kr 0,50 til kr. 10,- pr time.

  • 5-årssatsen på ansiennitet økes med kr 0,50 til kr 5,50 per time.

  • Resultatet sendes nå ut til uravstemning.

Forhandlingsutvalget bestod av: Bjarne Kristiansen, Endre Sekse, Randi Bjelland og Yngve Hansen. Fra forbundet: Hans-Johan Dahl og Anne Berit Aker Hansen.