- Det er en ukes tid siden vi begynte å fyllebassenget nå, for svømmebassenget må fylles gradvis med vann. Dette så det ikkeskal bli for stort trykk på konstruksjonen, sier Hedley Iversen.

Svømmebassenget ble i sin tid bygget av Mausund IL, men bleetter en tid for tungt og drifte økonomisk. Bassenget har dermed stått tomt og ubrukt i mange år.

Kommunen overtok så ansvaret forbassenget og vedtok for om lag ett år siden å rehabilitere det med eikostnadsberegning på 12.885.000 kroner.

Hedley Iversen