Teknisk sjef Andreas Kvingedal har varslet at han vil gå av med pensjon til neste sommer. Frøya kommune har allerede utlyst stillingen, og fikk inn to søknader, som ikke ble vurdert som aktuelle. I tirsdagens formannskapsmøte ba rådmann Svanhild Mosebakken om politikernes velsigelse til å bruke konsulentfirma til å «headhunte» en ny teknisk sjef.

- Dette er en stilling som er så omfattende, at vi ønsker at personen kan overlappe Kvingedal i ett år, sa Mosebakken, som forklaring på at hun vil prioriterer dette mer enn ett år før dagens tekniske sjef går av. Hun skisserte at bruk av konsulent hadde en prislapp på 120.000 kroner, noe politikerne aksepterte.