Frøya formannskap har oppnevnt talerne til årets 17. mai-markeringer. Som vanlig blir det ordføreren som holder tale på Frøyatorget under hovedarrangementet der. Hun skal også holde talen på Frøya sykehjem på Hammarvika. På Titran blir det varaordfører Martin Nilsen som skal tale under kransenedleggelsen ved bautaen der.

Til å holde tale ved bautaen ved Sletta kirke utfordrer formannskapet FUR-leder Marlene Greiff, med menighetsrådsleder Sten Arntsen som backup.

For de øvrige stedene det er aktuelt med talene, blir det opp til grendalagene å oppnevne disse.