Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning. Dermed blir det ingen streik fra mandag morgen.

Forslaget fra mekler Reidun Wallevik, som KS og alle sammenslutningene på arbeidstakersiden anbefaler for sine medlemmer, har en ramme på 3,3 prosent. I denne rammen ligger noe ekstra tillegg til lærerne, blant annet for å kompensere noe for mindrelønnsutvikling.

- Dette har utvilsom vært av de mest kompliserte forhandlinger jeg har deltatt i gjennom de 20 årene jeg har vært med på dette. I tillegg til ny hovedtariffavtale, som vanligvis pleier å være mer enn vanskelig nok, har vi forhandlet både om ny hovedavtale, nytt lønnssystem og ny arbeidstidsavtale med lærerne. Derfor er jeg særdeles glad for at vi er kommet i mål uten konflikt, sier Per Kristian Sundnes i en pressemelding fra KS. Sundnes har vært forhandlingsleder i kommunesektorens organisasjon KS.

Lærernes arbeidstid

Ny arbeidstidsavtale for lærere har vært en ekstra krevende del av årets oppgjør. Den anbefalte løsningen betyr at lærerne skal være til stede på skolen 7,5 timer pr. dag i skoleåret. Det er også åpnet for å utvide arbeidsårets lengde noe, dette skal forhandles lokalt.

- Jeg skal ikke legge skjul på at dette er den delen av avtalen vi er minst tilfreds med. Men vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det aller viktigste å få på plass, var mer daglig tilstedeværelse på skolen. Det har vi fått gjennomslag for, og det er vi godt fornøyd med. Dette gir arbeidsgiver en nødvendig forutsigbarhet til å kunne planlegge for samarbeid og skoleutvikling. Vi er sikre på at dette vil bidra til en god utvikling i norsk skole, sier Sundnes.

Konstruktiv prosess

Sundnes berømmer forhandlerne for å ha vist tydelig vilje til å unngå en konflikt. Han gir også ros til mekler Reidun Wallevik for å ha loset partene gjennom meklingen på en ryddig og profesjonell måte.

- Det har vært tøffe og seige forhandlinger, men vi har hele tiden hatt en god og konstruktiv prosess, som vi tok med oss inn i meklingen. Jeg tror alle til slutt var innforstått med at meklerens forslag var så langt det var mulig å strekke seg for alle parter, sier Sundnes.

Akademikerne kommune: - Godt økonomisk oppgjør for lektorer

- Vi har sikret fortsatt lokale, kollektive forhandlinger for storparten av våre medlemmer, og et økonomisk oppgjør for lektorene som er godt over snittet. Derfor anbefaler vi lønnsoppgjøret i kommunal sektor, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

Akademikerne og KS kom i mål med årets lønnsoppgjør natt til mandag. Det er enighet om at alle ansatte i kapittel 5, som utgjør storparten av Akademikernes medlemmer, fortsatt skal få sin lønn fastsatt gjennom lokale, kollektive forhandlinger ute i den enkelte kommune senere i år.

- Dette er et system som har fungert godt siden det ble innført i 2002, uttaler Akademikerne.