Hvis Nesset får sine etterlengtede fartshumper, vil det bety noe lenger utrykningstid for brann og ambulanse fra Sistranda til grendene lenger ut. Hva skal bety mest?

Det ble på en måte diskusjonen i diskusjonen da sjef for veiavdelingen i Statens vegvesen, Eva Solvi, i dag var i kommunestyret for å orientere om hvordan veivesenet jobber, både generelt og med konkrete prosjekter.

Det er etterspurt gang- og sykkelvei gjennom Nesset gjennom mange år. Men enn så lenge har ingen hatt råd til å bygge en slik. I fjor gikk veivesenet med på å senke fartsgrensen fra 50 km/t til 40 km/t, og bygge fartshumper av typen modifiserte sirkelhumper. I følge veivesenets beregninger kan det redusere dødsrisikoen ved påkjørsel, fra 80 prosent, til 30 prosent. Disse er ennå ikke på plass.

Kommunestyrerepresentant Aleksander Søreng (Frp) kommenterte at bygging av fartsdumper får noen konsekvenser for utrykningstida gjennom grenda og etterlyste heller gang- og sykkelvei fra veivesenets side.

Aleksander Søreng

- Gang- og sykkelvei på Nesset er etterspurt i mange år. Det veivesenet gjør nå er å å legge asfalt og lage fartshumper som gir noen utfordringer for de som bor utenfor dette området. Først og fremst gir det lenger utrykningstid for brann, redning og ambulanse. Det går utover oss som bor på Dyrøya, Klubben ... hvis jeg får hjerteinfarkt, går det tre minutter ekstra i utrykningstid. Det er dyrebare minutter. Kanskje er jeg stein hakke dau jeg innen ambulansen rekker fram, sa Søreng.

Eva Solvi fra Statens vegvesen sa at fartshumper er en enkel løsning og den rimeligste løsninga.

- Men som en alle slike prosjekt, så handler det om penger. På Nesset har man ikke de pengene som skal til for bygge så sikkert som det er ønskelig fra mange parter. Derfor forsøker vi med fartshumper for å få ned farten, sa Solvi.

Fartshumpene på Nesset er ennå ikke på plass til tross for at Statens vegvesen har sagt at de skal komme. Lokalavisa har forsøkt å få et svar fra Statens vegvesen om når fartshumpene kan være på plass uten foreløpig å ha fått noe svar.

Aleksander Søreng