Hitra kommune tok i dag bruk domenenavnet hitra.no som navn på både den nye, månedlige informasjonsavisa i papir og som peker inn til kommunens nettsider. I tillegg ble nettstedet hitrai2020.no lansert; her samler kommunen all sin informasjon om kommunereformen.

- Vi er et samfunn som er i stor endring og vi må erkjenne at vi kan bli bedre på kommunikasjon, sier kommunens utviklings- og kommunikasjonssjef Jan Askildsen om bakgrunnen for satsingene. Kommunens nye informasjonsavisa hitra.no ble i dag distribuert ut til innbyggerne gjennom lokalavisa, noe som vil skje månedlig

- Vi håper med denne avisa at enhver tar seg tid til å lese den, da vil vi oppnå at både din og min hverdag bli bedre. Foruten informasjonsstoff vil alle politiske møter, kunngjøringer, kultur og kino og stilling ledig bli presentert i informasjonsavisa. Men skal og vil du følge med, er det våre websider som til enhver tid er oppdatert med rett informasjon. Informasjonsavisa vil selvfølgelig også ligge digital på websidene og vi har lagt opp til en utgave hver måned, neste utgave kommer 23. februar, forteller Askildsen.

Flere digitale tjenester

Informasjonsavisa heter hitra.no og dette domenet peke direkte mot kommunens websider. Dagens domenenavn www.hitra.kommune.no vil være som før.

- Det hele dreier seg om at alle skal bli vant til den digitalt verden, derfor avisnavnet hitra.no, som også loser deg inn i kommunes digitale plattformer. www.hitra.no, enklere å huske, sier kommunikasjonssjefen.

Askildsen sier at kommunen håper disse grepene bidrar til å gi kommuunen oppmerksomhet rundt de strategiske valg også Hitra kommune må gjøre.

-  Vi er pålagt av staten og innføre mange flere digitale tjenester. Den største endringen nå er «svar ut og svar inn», hvor hovedregelen skal være digital kommunikasjon. Dette skaper utfordring til å tenke nytt, nye måter å kommunisere på, sier Askildsen.

Samler info om reformen

Hitra kommune lanserte i dag også sin nye nettside om kommunereformen. Denne sida har fått navnet www.hitrai2020.no. Her vil kommunen samle alt av stoff, utredninger, rapporter, hva skjer i media, og nyhetsfeed om det som skjer rundt kommunereformen.

- Nettsidene skal gi deg den beste faktainformasjon til at du kan søke etter den informasjon du ønsker og å motta informasjon igjennom nettsidene. Det er drøye fem måneder til et veivalg skal gjøres og mye skal skje innen den tid. Sidene er laget for at du skal få enkel tilgang til god fakta informasjon om reformen, og også få svar på de ting som du måtte lure på. Under rapporter er mange av de laget slik at du kan søke i og du ser også inndelte kapitler. Alle rapportene og utredingene skal bli søkbare, etter hvert. Prosessen er i gang, om Hitra, skal slå seg sammen med noen gode naboer. Vi håper nettsidene vil gi deg det du trenger etter hvert som det skjer skrider fremover i prosessen. Vi håper våre innbyggere ser nytteverdien av nettsidene, sier Askildsen.