Ordfører Ole Haugen(Ap) mener Hitra, Snillfjord og Frøya er budsjettapere i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Hitra og Frøya ligger helt i toppen på befolkningsvekst og økt sysselsetting, men ligger på henholdsvis 21. og 11. plass i fordeling av frie inntekter.

- Har motsatt virkning

- Vi har fylkets tredje største befolkningsvekst, og vi har desidert størst vekst i arbeidsplasser. Regjeringa har sagt at den vil tilgodese vekstkommuner og den vil premiere kommuner med vekst i arbeidsplasser. Men for vår del gir det stikk motsatt virkning. Målt mot gjennomsnittet i fylket på 4,7 prosent, og eksempelvis Trondheim med en vekst på 5,1, så gir det belegg for uttrykket budsjettapere, mener Haugen.

Dårligere råd: - Konsekvensene for oss er nedskjæringer, mener ordfører Ole Haugen.

Han henviser til en tabell som viser at snittet for veksten i frie inntekter i Sør-Trøndelag er på 4,7 prosent. Men Hitra, Frøya og Snillfjord ligger godt under snittet, med henholdsvis 3,3 prosent, 3,8 prosent og 2,8 prosent vekst. For Hitra sin del lå veksten i frie inntekter over snittet frem til 2014, før det gikk markant nedover fra i fjor.

- En fordekt omfordeling mellom kommunene

- Det er lett å gjemme seg bak makrotall om vekst for landets kommuner på 4,3 prosent, for fylkets kommuner 4,7 og så videre. Sannheten er at man tilgodeser byer og tettbygde strøk ganske så tydelig, og det stikk motsatte for distriktskommuner, i alle fall de fleste. Jeg tror det forteller noe om bevisste endringer i fordelingskriteriene, i favør de jeg har nevnt. Kort og godt en storstilt og fordekt omfordeling mellom kommunene. Det er det som skjer, mener Haugen.

- Konsekvensene for vår del er nedskjæringer, forskjellene for vår 3,3 og fylkets gjennomsnitt på 4,7 prosent betyr i praksis manko på finansiering av 8-9 årsverk, noe som er mye i en kommune som vår. Og det på tross av at vi har utfordringer knyttet til det alle sier de vil; befolkningsvekst, særlig gjennom stor arbeidsinnvandring, og ikke minst sysselsettingsvekst innen privat sektor. Veksten hos oss i arbeidsplasser kommer utelukkende fra privat sektor, tilnærmet ingenting fra stat, kommune eller fylke, sier Haugen.

Lokalavisa har også vært i kontakt med fungerende ordfører Martin Nilsen(H), for å høre hva han mener om nedgangen i frie inntekter i Frøya kommune. Men Nilsen hadde ikke tid før til neste utgave av avisen.