Som lokalavis har fortalt tidligere, har Helge Borgen trukket seg som leder for veinavnkomiteen i Frøya kommune. Dette skjedde etter at protestene som har kommet i etterkant av høringsrundene, ble tatt opp som en sak i formannskapet i januar.

Veinavnkomiteen er nær avslutning av arbeidet med å gi alle på Frøya en veiadresse.

Helge Borgen, som er leder for hovedutvalg for drift i kommunen, var den politiske representanten i navnekomiteen. Med han ute, foreslår rådmannen at komiteen legges ned, og at oppfølging og fullføring av prosjektet, legges til formannskapet.