Telenor planlegger en utbygging av bredbåndkapasiteten på deler av Frøya. De skal i løpet av året oppgradere stasjonene på Gurvikdalen, Dyrvik, Flatval, Hamarvik, Mausundvær, Nordskaget og Skjønhalsen.

Dette betyr at det blant de mest folkerike delene av Frøya, blir Sistranda som faller utenfor en oppgradering i år. Men Post- og teletilsynet har penger som kommunen kan søke på, hvis de legger inn en egenandel. Søknadsfristen går ut 6 juni, og i siste møte vedtok formannskapet å søke om penger slik at Sistranda også kan få den same typen oppgradering i år. Det vil koste 300.000 kroner å få etablert to fibernoder på Sistranda, og kommunen vil gå inn med en egenandle på 100.000 kroner.

Forbedringen vil gi bredbåndkundene et minimumstilbud på 30 m/bit i  sekundet.