Hitra kommunestyre har møte torsdag fra kl 13.

Møtet kan du følge direkte via denne linken.(Hitra kommune).

Møtet innledes med presenatsjon av borgerundersøkelsen 2014.

Blant sakene som skal behandles er:

-  Barman oppvektsenter - ombygging/uytbygging

-  Kjøp av tjenestebolig i Fillan

- Betalingssatser i oppvektssektoren

- Fordeling av konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser.

- Kjøp av tometaereal i Dolmøy Næringsområde.

Komplett saksliste og dokumentene kan lastes ned via Hitra kommunes nettsider