Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag kommer med følgende oppfordring til laksefiskere: ”Riv opp lupiner og dagfiol på din fiskeplass”.

De mener også at de samme blomstene og planter som skoggskjegg og kjempespringfrø i hagen bør kuttes eller fjernes før de blir til frø.

- Redd laksen og humla

- Vi har store problemer med lupiner, rips, dagfiol og andre fremmede arter som nå sprer seg for fullt langs elver og veikanter. Vi har sett en eksplosjon av disse artene i fylket de siste åra. Lupiner forandrer vegetasjonen langs veier og elver. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke livet i og ved elvene og hvordan det påvirker fisket, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Beate Sundgård.

- Når dere ser lupiner eller dagfiol, luk opp noen av de, slik at vi hindrer enda mer spredning. Da bidrar dere til å ta vare på elvenaturen vår, på viktige blomster, humler og bier og kanskje til og med også på laksen og ørreten i elva, forteller hun videre For mer info, sjekk fylkeskommunens hjemmesider.