Av: Bjørn L. Rønningen

Mange av grusveiene støver mye for tida

foto