Hver ukedag mottar Postens distribusjonsenhet på Hitra mellom tolv og 14 containere med pakker. I tillegg kommer løsgodset som skal til bedriftene.

- Vi ser på leveransene at det er gode tider for bygg og oppdrett på Hitra og Frøya, forteller nestleder Kurt Roger Arntzen ved distribusjonsenheten i Lervågen i Fillan.

Arntzen har jobbet i Posten i nesten 40 år og kan bekrefte at det har blitt betraktelig mindre brevpost og mer pakker. De fleste brevene går til bedriftene, mens pakkene går til privatpersoner.

Nestleder ved Postens distrubisjonsenhet på Hitra, Kurt Roger Arntzen.

- Det må merkes

- Øyfolket handler mye på nett og mye fra utlandet, det må lokalbutikkene her merke, mener Arntzen.

Øyfolket har også blitt bitt av den amerikanske basillen med netthandledager som ”Black Friday” og ”Cyber Monday”. Arntzen og kollegene har sett en markant økning i pakkene på disse dagene bare de siste to årene. ”Black Friday” er en årlig handledag som finner sted dagen etter Thanksgiving i USA. Den markerer begynnelsen på julehandelen. I år er Black Friday 24. november. Cyber Monday er den første mandagen etter Thanksgiving. På disse dagene annonserer nettbutikkene med “ville priser” og gode tilbud.

Anne Berit Pervik Kvam og Kurt Arntzen laster bilen med vinduer, som skal til Frøya.

Julen er ikke pakkehøytid

Det er 14 ansatte i Posten på Hitra og Frøya. Når de kommer på jobb sorterer de pakkene for så å kjøre ut på postrutene. Brevene er ferdig sortert når de kommer fra Trondheim. Det er mange tunge løft i løpet av arbeidsdagen. Noe av løsgodset til bedriftene kan være flere tonn, og pakkene landpostbudene har med seg til privatpersoner er inntil 35 kilo.

I tillegg til Posten er det også andre budtjenester som Kystbudet og DHL her, forteller Arntzen.

Tidligere har julen vært en høysesong for pakke- og brevforsendelse, men slik er det ikke lenger.

Det er mye sjeldnere det kommer julepakke fra bestemor. Det har blitt vanligere å sende penger eller og sende pakken direkte fra nettbutikken den er handlet i, forteller Arntzen.