Veterinærer kritiserer oppdrettsnæringa for å bruke ordet «svinn»