I et gjennomsnittsår kan man forvente omtrent 40 nye hitterværinger og 45 nye frøyværinger, men fjoråret ble langt fra noe gjennomsnittsår.

- I fjor ble det født ble det født 56 barn på Hitra. Dette er en økning på 28% fra året før. 2014 må sies å være et rekordår, forteller helsesøster Brit-Eva Berget ved Hitra helsestasjon.

Helsesøster ved Frøya helsestasjon, Eli Kristin Fredagsvik, kan bekrefte at 2014 ble et år noe utenom det vanlige hva fødselstall angår.

- 60 frøyværinger ble født i fjor. Vi skjønte allerede i april at dette kom til å bli et år med uvanlig mange fødsler. Ved utgangen av april måned 2014 hadde det blitt født 27 barn. Ser man på tallene for de siste sju årene er fjoråret en av de tre beste, forteller Fredagsvik.

Tilskrives innvandring

Årsaken til de store fødselstallene tilskriver helsesøstrene i stor grad den økte arbeidsinnvandringen kommunene har sett de siste årene. Både på Frøya og Hitra har opp i mot halvparten av barna som ble født i fjor enten mor eller far, eller begge foreldre, utenlandsk opprinnelse.

[M1]

- I fjor hadde 24 av barna som ble født utenlandske foreldre, sier Berget. Dessuten ser vi også en økt tendens til at unge voksne vender tilbake for å etablere seg her ute etter endt utdanning, sier Berget.

Bedre barnehagedekning

Fredagsvik mener at man tidligere kunne se en tendens til at fødslene ble planlagt til å komme før 1. september. Dette for å kunne være garantert barnehageplass det påfølgende året. Etter at barnehagedekning på Frøya har bedret seg er ikke dette en tendens lengre. Men heller blitt en faktor som gjør at de unge velger å satse. Berget synes ikke å se denne endringen på Hitra. Særlig gjelder dette for de som sogner til Fillan barnehage. Her har det i lang tid vært ventelister og rift om plassene.

[M2]

Så langt ser det ut til at dette året vil legge seg mer på gjennomsnittet. På Frøya kjenner helsestasjonen til ti graviditeter med termin i perioden 1. januar – 31. mars. Hitra helsestasjon har kjennskap til seks graviditeter med terminer i samme periode.

- Jeg vil understreke at dette kun er tall som kommer fra jordmor. Noen gravide kvinner velger å bli fulgt opp av fastlege. Det faktiske tallet er sannsynlig noe høyere, forklarer Brit-Eva Berget.