I sommer fortalte lokalavisa Hitra-Frøya at Måsøval Fiskeoppdrett as og organisasjonen Plan Norge i samarbeid har bestemt seg for å bygge en ny skole i Barrin-Mokin Yasce. Det er på landsbygda i det vestafrikanske landet Burkina Faso. Tre klasserom skal gi plass til fire hundre elever.

Nå ved nyttår viser bildene vi har fått tilsendt at lokalsamfunnet er kommet et godt stykke med konstruksjonen av skolebygget. Videre viser bildene før oppstart av brønnbygging, og flere bilder av informasjons-/opplæringsmøter i landsbyen

- Prosjektet som skal stå ferdig cirka i mai, forteller Tone Måsøval i frøyaselskapet.

Lars Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett fortalte i sommer at selskapet har hatt en gjennomgang av selskapets satsing på humanitære prosjekter.

- Vi er kommet fram til at vi er bedre tjent med å samle innsatsen på et stort prosjekt i stede for å spre det ut over flere småting. Vi føler på samfunnsansvaret og har mulighet til å bidra der behovet er størst.  Etter vurdering av flere organisasjoner og konsept kom vi fram til at Plan Norge var den riktige samarbidspartneren for oss denne gangen, sier Måsøval.

Fire hundre elever

Og det er ikke et lite prosjekt det er snakk om. Skolen skal gi plass for fire hundre elever, med tre klasserom, to latriner og tre lærerboliger med egne kjøkken og latriner.

I tillegg skal det bores brønn så alle får tilgang til reint vann i ei håndpumpe, og settes opp solcelleanlegg så skolen kan benyttes til voksenopplæring på kveldene. Inventar og lærermateriell er det også tatt høyde for, samt opplæringsprogram for lærerne.

- Vi har ikke tatt turen nedover ennå, men håper vi får til en befaring når ting begynner å ta form, fortalte en entusiastisk Lars i sommer

Gir barn en bedre framtid

I en pressemelding fra Plan Norge sier generalsekretær Olaf Thommesen at de er svært fornøyd med samarbeidet så langt.

– Dette er et strålende eksempel på bedriftens samfunnsamsvar. Sammen med bedrifter og fadderfamilier over hele Norge er denne Frøya-bedriften med på å gi barn som trenger hjelp en bedre framtid, uttaler Thommesen.

Plan Norge opplyser videre at Burkina Faso er et viktig satsingsland for organisasjonen. Med sin beliggenhet i Sahel-beltet sør for Sahara er landet stadig rammet av tørke, så en god brønn er vesentlig for å få skoleprosjektet til å fungere.

Analfabetismen i Burkina Faso er svært stor, bare i underkant av 30 prosent av befolkningen over 15 år kan lese og skrive, og jenter giftes bort i svært ung alder så behovet for skoler og utdanning av lærerkrefter er nærmest umettelig.

Lars Måsøval