Hitra brannvesen utdanner i disse dager nye sjåfører, og i den forbindelse vil det bli en del utrykninger fra Fillan og innover, i løpet av de neste to ukene, informerer varabrannsjef Robert Larsen ved Hitra brannvesen.