– Jeg savner (ønsker) at noen av våre politikere drar litt i håndbrekket

foto