Skifter ikke bare arbeidsplass, men fagfelt og kommune