Mandagens snittpris per kWh er 36,9 øre høyere enn søndag og 38,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen mandag på 88,4 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 13,9 øre høyere enn søndag og 40,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,23 kroner.

Minsteprisen blir på 41,9 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.