Også ved St. Olavs hospital har situasjonen forverret seg

foto